Kategorija: Lidojumiem.lv tūrisma jurists

  • Gaidāms jauns tūristu un īstermiņa mītņu īres regulējums

    Lai veicinātu Latvijas tūrisma biznesa attīstību un iespēju izmantot visus AirBnB un tamlīdzīgo moderno platformu piedāvājumus, Ministru Kabinetā ir pieņemts būtisks lēmums. Gaidām uzlabojumus 2025.gadā MK ir uzdevusi Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju līdz 2024. gada 31. decembrim pilnveidot tūrisma nozares tiesisko regulējumu. Uzdevuma dots, lai nodrošinātu dzīvojamo telpu īstermiņa īres darījuma tūrisma vajadzībām […]

  • Tūrisma komersantiem stingrāka finanšu uzraudzība

    Tūrisma aģentam, tūrisma operatoram vai saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējam reizi ceturksnī ir pienākums iesniegt PTAC’am informāciju par saņemto avansa maksājumu skaitu un summu no ceļotājiem. Vairs nekāda finanšu datu slēpšana Šobrīd PTAC nav tiesības pieprasīt uzņēmumu finanšu datus, lai pārliecinātos par tūrisma pakalpojuma sniedzēja atbilstību normatīvajiem aktiem. Nepieciešams nodrošināt centra iespējas pilnībā novērtēt ceļojumu aģenta, […]

  • Stiprinās PTAC lomu tūrisma nozares uzraudzībā

    Patērētāju tiesību aizsardzības centra loma tiks skaidrota un stiprināta ar jaunākajiem grozījumiem 2018. gada 26. jūnija MK noteikumos Nr. 380 “Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem” Valdes locekļa biogrāfijas nozīme tūrisma biznesā Izvērtējot kopš 2018.gada esošo situāciju kompleksu un […]