Ko darīt pasažerim, ja ir skaidrs, ka reiss kavēsies?

Civillikuma 1771.pants garantē aizsardzību pret droši paredzamiem jeb “priekšā stāvošiem” zaudējumiem.

Eiropas Savienības Tiesa neuzskata, ka zaudējumi ar augstu varbūtību ietilpst pasažieru tiesību aizsardzības regulas sfērā. 2024.gada 25.janvāra spriedumā EST pateikusi, ka neierodoties uz reisu, pasažieris zaudē iespēju saņemt regulā noteikto kompensāciju.

Šāds secinājums jāizdara arī tad, ja ir absolūti skaidrs, ka reiss būtiski kavēsies.

Tas ir, kompensācija par reisa kavēšanos pienākas tikai tam pasažierim, kurš patiešām cieta no reisa kavēšanās. Ja pasažieris necieta no reisa kavēšanās, tad kompensāciju šāds pasažieris nevar saņemt.