Lidostas Portugālē

Lidostu darbība Portugālē

Četras starptautiskās lidostas Portugālē pieder portugāļu valdībai.

Vadošās lidostas Portugālē ir: Lisabonā, Porto, Madeirā, Faro.

Ja reiss no Rīgas uz kādu no šīm lidostām kavējas vai tiek atcelts, pasažierim ir tiesības uz kompensāciju 450-600 eiro apmērā: lidojumiem.lv var palīdzēt jautājumos par kompensācijas saņemšanu.


Lisabonas Lidosta

 • Oficiālais nosaukums Aeroporto Humberto Delgado
 • Agrākais nosaukums Portela Airport
 • Kods IATA: LIS, ICAO: LPPT, WMO: 08579
 • Bāzes lidosta nacionālajai aviokompānijai TAP
 • Tiešie reisi ar Rīgu
 • 2023.gadā apkalpoti 33 miljoni pasažieru

Porto Lidosta

 • Oficiālais nosaukums Aeroporto Sá Carneiro
 • Agrākais nosaukums Pedras Rubras Airport
 • Kods IATA: OPO, ICAO: LPPR
 • Bāzes lidosta Ryanair un Easyjet
 • 2023.gadā apkalpoja 15 miljonus pasažieru
 • Sezonālie reisi ar Rīgu

Madeiras Lidosta

 • IATA: FNC, ICAO: LPMA (agrāk LPFU)
 • Neoficiāli saukta par Aeroporto do Funchal
 • kopš 2017.gada pārdēvēta par Cristiano Ronaldo International Airport
 • Vidēji gadā apkalpoti vairāk nekā 4 miljoni pasažieru

Faro Lidosta

 • Agrāk “Aeroporto Internacional de Faro”
 • Kopš 2022.gada Faro – Gago Coutinho International Airport
 • Kvalificējas īpašajam statusam IATA vasaras sezonas periodā
 • Kodi IATA: FAO, ICAO: LPFR.
 • Agrākais nosaukums Aeroporto de Santa Catarina
 • 2023.gadā apkalpojusi vairāk nekā 9,6 miljonus pasažieru

Neraugoties uz valsts īpašumtiesībām, lidostu Faro operē Vinci, kuru portfelī ir virkne citu nozīmīgu infrastruktūras objektu.


Licencēšana un bizness Portugāles lidostu darbā

2012.gada likums regulē lidostu licencēšanu Portugālē. Process ir uzticēts uzņēmumam Aeroportos de Portugal SA.

Šis likums arī nosaka lidostas ekonomisko jautājumu kārtošanu. Svarīgs kritērijs ir 5 miljonu pasažieru robeža, kad lidostai (lidostu tīklam) izvirza augstākas prasības. Šādu lielo lidostu cenrādim izvirza vairāk prasību.

Attiecīgi, lielākai lidostai jānodrošina vairāku principu ievērošana cenu noteikšanā un iekasēšanā. Lidostas operatoram ir ekskluzīvas tiesības kontrolēt pacelšanos, nolaišanos un citus pakalpojumus, tāpēc lidlauka lietotāju aizsardzībai ir šādi noteikumi. Tāpat arī likums noteic precīzas prasības kvalitātes jautājumos.

Tiesības lietot lidostu

ES un Portugāles nacionālie likumi paredz īpašu kārtību tiesībām piekļūt lidlauka lietošanai. Kā ierasts, galvenie kvalifikācijas kritēriji attiecas uz drošību.

ES regulas, kas primāri tiek ņemtas vērā šajā jautājumā, ir jau krietni senas:

 • regula 300/2008 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas drošības jomā 
 • regula 2015/1998 ar ko nosaka sīki izstrādātus pasākumus kopīgu pamatstandartu īstenošanai aviācijas drošības jomā.

Portugāles 2012. gada likums Nr. 254 savukārt nosaka lidostas publiski pieejamās telpas lietošanas kārtību, zemes un ēku izmantošanu, kā arī pakalpojumu sniegšanas kārtību šajā teritorijā. Visām šīm darbībām būtībā vajadzīga speciāla atļauja.

Saistībā ar ES noteikumiem attiecībā uz laika nišu piešķiršanu lidostās, tiek ievērots princips, ka laika nišu neizmantošana liedz tās turpināt lietot. Izņēmumi gan ir noteikti attiecībā uz covid-19 laiku. Pēc Covid-19 sakarā noteikto ierobežojumu beigām acīmredzot arī Portugāle atgriezīsies pie principa, ka esošie lietotāji saglabā savas nišas, kamēr vien turpina tās lietot.

Virszemes apkalpošana

1999. gadā jau nostiprināts princips, ka virszemes apkalpošanas jautājumos Portugālē ievēro ne tikai pašas lidostas intereses, bet arī lidostu lietotāju intereses. Šāda pieeja skatāma kopā ar ES Direktīvu 96/67/EK.

Regula 2020/696 paredz īpašus Covid-19 izņēmumus saistībā ar noteikumiem gaisa pārvadājumu pakalpojumu sniegšanai, ko ievēro arī Portugāles lidostās.

Kā norādīts šajā regulā, Covid-19 pandēmija izraisījusi strauju gaisa satiksmes apjoma kritumu. Ievērojami samazinājies pieprasījums pēc transporta. Dalībvalstīm un trešās valstis īstenoja tādus pasākumus kā robežu slēgšana un gaisa satiksmes aizliegumi, lai ierobežotu pandēmiju.

ES lidostās, kurās apkalpošanas uz zemes pakalpojumu sniedzēju skaits ir ierobežots saskaņā ar Direktīvas noteikumiem, pakalpojumu sniedzējus var izvēlēties ne ilgāk kā uz 7 gadiem. Pakalpojumu sniedzējiem, attiecībā uz kuriem šis laikposms tuvojas beigām, var tādējādi būt grūtības piekļūt finansējumam. It sevišķi, ja šis laiks sakrīt ar Covid-19 radītajiem naudas plūsmas izaicinājumiem. Tāpēc ES ir izdarīts politiskais lēmums, ka šis maksimālais laikposms būtu jāpagarina.

ES aizsargā to, ka apkalpošanas uz zemes pakalpojumu sniedzēju atļauju pagarināšanai būtu jātiecas saglabāt darba vietas un darba ņēmēju tiesības.

Gaisa satiksmes kontrole

Portugāles gaisa satiksmes vadošā iestāde ir “Navegação Aérea de Portugal NAV Portugal EPE (NAV)”.

Tā apgroza vairāk nekā 200 miljonus eiro ik gadu.

Iestādes darba kārtības vadošais nolikums apstiprināts 1998.gadā, bet, protams, ir ticis grozīts laika gaitā. Aktuālā statūtu versija ir pieejama internetā šeit: https://www.nav.pt/en/nav-portugal-newhp_en/about-us/statutes