Klienta lieta: tūrisma licence – operators

Darbība tūrisma jomā ir licencējama. Palīdzējām klientam saistībā ar Tūrisma likuma un Ministru kabienta noteikumu prasībām, lai sakārtotu tūroperatora licenci.

Saistībā ar globālo pandēmiju, pēdējos gados bija pieņemti vairāki atvieglojumi attiecībā uz finansiālo nodrošinājumu tūrisma nozares biznesiem. Pakāpeniski šie atvieglojumi tika atcelti, padarot spēles lauku jauniem un esošiem biznesiem līdzīgāku.

Licences nokārtošana, protams, ir tikai pirmais solis darbības uzsākšanā, uz kuru ir pareizi jāizdara “mājas darbs”.