Tūrisma jurists uzturēšanās atļaujām

Neatļautas degvielas piemaksas

Kā zināt, vai jūsu gadījumā degvielas piemaksa ir likumīga un pieļaujama?

Vai degvielas piemaksa ir minēta noteikumos?

Parasti jāsāk ar visu līguma un rezervācijas noteikumu izlasīšanu – vai biļetes noteikumos, tūrisma līgumā vai jebkur citur ir skaidri uzrakstīts, ka papildus biļetes cenai var prasīt degvielas piemaksu.

Diemžēl pārvadātājiir kļuvuši “gudri” un vairs nepiedāvā visus uz rezervāciju vai biļeti attiecināmos noteikumus iekļaut vienuviet. Šobrīd virkne pārvadātāju savus noteikumus nespēj konsolidēt, vai dara to apzināti, katram jautājumam veltot citus noteikumus. Piemēram, “Pārvadāšanas noteikumi”, “Biļetes noteikumi”, “Lietošanas noteikumi”, “Drošības noteikumi”, “Ceļošanas noteikumi”, “Apmaksas noteikumi”, “Rezervāciju izmaiņu noteikumi”, utt.

Pat ja izlasīsiet 9 no 10, pastāv varbūtība, ka ir vēl kādi slepeni noteikumi, kuros par degvielas piemaksu būs rakstīts.

Vai par degvielas piemaksu noteikumos ir skaidri un saprotami uzrakstīts?

Jo godīgāks pārvadātājs, jo īsāks ir dažādu noteikumu saraksts. Ideālā variantā viss ir konsolidēts vienā dokumentā, kuru var viegli pārlūkot vienkārši ritinot lapu uz leju.

Nākamais godīguma rādītājs varētu būt noteikumu teksta skaidrība. Gari un sapiņķerēti teikumi ir slikta zīme. Tāpat arī vispārīgas frāzes ir slikta zīme.

Piemēram, “pasaulē un valstī notiekot dažādām izmaiņām, kuras mēs diez vai spēsim pilnībā kontrolēt, var nākties pārskatīt kaut kādas biļetes cenas pozīcijas un šādu izmaksu gadījumā mums var nākties piemērot izmaiņas jūsu biļetei, ar to saprotot arī saistībā uz dažādām trešo pušu ietekmētām kategorijām, ko mēs ņēmām vērā, bet ir mainījušās, vai kuras ir pavisam jaunas vai nu vispār vai tieši mums“.

Piemaksas apmērs atbilst izmērāmiem un pārbaudāmiem kritērijiem?

Ja pārvadātā noteikumos nav nekādu precizējumu par degvielas piemaksas iespējamiem gadījumiem vai ierobežojumiem, tad ar lielu varbūtību šāds aprēķins būs noapaļots uz augšu.

Kā zināms no 5.klases matemātikas, noapaļošanu var veikt dažādi, tas ir, tikai ciparus aiz komata, vai pat desmitos un simtos vai vēl lielākās vienībās.

Labā prakse būtu, ja pārvadātājs noteikumos skaidri definē iespējamos gadījumus, kad degvielas piemaksa tiek piemērota, un kādā apmērā.

Piemēram, pārvadātājs var definēt, ka degvielu iepērk pa tirgus cenām uzpildes brīdī vai ka ir uz noteiktiem periodiem hedžējis šīs cenas. Tad jau ir skaidrs atskaites brīdis, pret kuru var salīdzināt degvielas cenu biļetes iegādes brīdī un faktiskās degvielas apmaksas brīdī.

Parasti pārvadātāji šādas detaļas neskaidro, bet strīda gadījumā ir pamats vērtēt, cik būtiskam ir jābūt degvielas sadārdzinājumam, lai bizness varētu teikt saviem klientiem-patērētājiem: “Degviela sadārdzinājās, maksājiet papildus”. Vai tas ir sākot no pirmā centa par katru tonnu? Vai tomēr kāpumam būtu jābūt vismaz par 10% vai 20%?

Likums nav aizliedzis?

Vai biļetes sadārdzinājumam jābūt identiskam ar degvielas cenas izmaiņām? Vai ir dzirdēts, ka pārvadātājs samazina biļetes cenu brīžos, kad degviela ir pieejama lētāk?

Gramatiski lasot, likums Latvijā neaizliedz aprēķināt degvielas piemaksu. Tomēr ir jāņem vērā vispārīgās patērētāju aizsardzības tiesības un godīgas komercprakses prasības. Noteiktos gadījumos caur degvielas piemaksas pieprasīšanu var gadīties, ka tiek pārkāpts kāds vispārīga rakstura noteikums.

Piemēram, likumā nekad nebūs rakstīts, ka nedrīkst pie kases paņemt par vienu centu (par diviem, par trim, utt.) vairāk nekā ir uz cenu zīmes. Vispārīgais princips ir tāds, ka vispār nedrīkst ņemt vairāk. Tas attiecas sākot no pirmā centa līdz miljardu miljardam centam, speciāli nenosaucot katru skaitli.


Ievietots

iekšā

autors

Birka: