Luksemburgā ir tikai viena starptautiskā komerclidosta.

Kam pieder vienīgā lidosta Luksemburgā?

Luksemburgas vienīgā lidosta pieder valstij. Divi lidlauki, kas atrodas Luksemburgas teritorijā, pieder bezpeļņas organizācijām.

Kāda ir lidostu licencēšana Luksemburgā?

Luksemburgā ievēro ES regulu 139/2014, kur vietējā atbildīgā iestāde ir “Gaisa navigācijas administrācija”.

Civilās aviācijas Direktorāts sertificē lidlaukus, pamatojoties uz ministriju izdotiem noteikumiem.

Kādas ir tiesības veikt komerclidojumus uz Luksemburgu?

Lidostas regulators ir Luksemburgas valsts tiešā kontrolē. Valsts likumos ir skaidri definēti noteikumi tiesībām lidot uz šīs valsts lidostu. Attiecībā uz lidostu nodevām risinājums ir ES ierastais – to nosaka Regula 2019/317.

Luksemburga ir noteikusi, ka ierašanās lidostā ir bez maksas (nulles tarifs). Tikai pacelšanās ir par maksu.

LuxAirport nosaka lidostā uz vietas piemērojamās maksas.

Noertrange un Useldange lidlaukiem nav ļauts apkalpot komerclidojumus, tāpēc šie nosacījumi par pacelšanās un nolaišanās tarifikāciju neattiecas.

Kas drīkst pieprasīt lidostas pakalpojumu sniegšanu?

Nacionālais likums nosaka lidostas pieejas noteikumus un nosacījumus – ikdienā šo noteikumu ievērošana uzrauga lidostu ekspluatējošais uzņēmums. Šim procesam ir speciāli izstrādātas veidlapas.

Lidostā ir īpaši kvalificētas zonas, kurās piekļuve ir tikai personām ar izietu atbilstošu drošības apmācību.

Luksemburgas likumi, kas nosaka šeit aprakstītos jautājumus, ir salīdzinoši jauni – daļa ir 2016.gadā, bet daļa – 2019. gadā pieņemti. Gaisa satiksmes / navigācijas jomā likums ir kopš 2007.gada.

Laika logu piešķiršana

Regula 95/93 regulē šo jautājumu un paredz priekšroku komercreisiem – regulārajiem un plānotiem (neregulāriem) reisiem. Konfliktu gadījumā pirmā roka ir tiem lidojumiem, kuri notiek visa gada garumā.

Virszemes apkalpošanas jomā arī ir savs regulējums, kas ļauj komersantiem sertificēties šo pakalpojumu sniegšanai, uzstādīt savu aprīkojumu, utt. Jāņem vērā nianse, ka lidostas uzraugi var atnākt uz auditu un revidēt darbību, kvalitātes principus un citus noteiktos aspektus.

Gaisa satiksmes kontrolieru loma arī Luksemburgā ietver klasiku – satiksmes pārvaldība, lidlauka pārzinība, radio un radaru sakari, sadursmju novēršana, atbalsts saistībā ar laikapstākļu jautājumiem.