Eiropas Savienības Tiesas svarīgākie spriedumi lidojumu nozarē

Šajā lapā apkopota informācija par svarīgākajiem Eiropas Savienības Tiesas (Court of Justice of the European Union) spriedumiem, kas attiecas uz lidojumiem – aviācijas jautājumi, tūrisma jomas īpatnības, ceļotāju tiesības.

Eiropas Savienības Tiesas spriedumi aviopasažieru lietās 2023

Nepilna laika pilota tiesības uz piemaksām

Pilotu darba līgumos un koplīgumos ir dažādi atalgojuma nosacījumi, atkarībā no nostrādātās stundas veida. Par lidošanas laiku stundas likme var atšķirties, savukārt Lufthansa pilotiem ir bijis pieejams arī vēl trešais piemaksas veids, kuru var nopelnīt pēc noteikta stundu skaita sasniegšanas.

Kāds nepilna laika pilots ar iniciāļiem M.K., kurš “pie stūres lidmašīnai” strādā 90% no slodzes, palūdza pārrēķināt trešā kritērija summas. Tas ir, normālam pilotam (ar 100% slodzi) papildus naudu izmaksā pēc noteikto X stundu skaita sasniegšanas. Šis nepilna laika pilots M.K. uzdeva Lufthansa jautājumu, vai viņa gadījumā šo X stundu skaitu varētu rēķināt ar koeficientu 0,9, kas viņam ļautu ātrāk sasniegt tiesības uz piemaksu.

Lūk, ko par to domā Vācijas darba tiesas un ES Tiesa.

Negadījums: pasažiera apliešana ar kafiju un tā sekas

2023. gada 6. jūlijā lietā C‑510/21 DB pret Austrian Airlines AG,

Kategorijas: Gaisa transports – Monreālas konvencija – 17. panta 1. punkts – Gaisa pārvadātāju atbildība pasažiera nāves vai miesas bojājumu gadījumā – Jēdziens “nelaimes gadījums” – Pirmā palīdzība, kas sniegta pēc gaisa kuģī notikuša nelaimes gadījuma un kas saasinājusi miesas bojājumus.

Situācija: 2016. gada 18. decembrī DB ar Austrian Airlines veiktu lidojumu ceļoja no Telavivas (Izraēla) uz Vīni (Austrija). Šajā lidojumā no pasažieru apkalpošanai izmantotiem ēdināšanas ratiņiem nokrita kafijas kanna ar karstu kafiju un applaucēja DB. Gaisa kuģī viņam tika sniegta pirmā palīdzība.

Secinājums: gaisa kuģī pasažierim sniegta neatbilstoša pirmā palīdzība, kuras dēļ saasinājušies “nelaimes gadījuma” šīs tiesību normas izpratnē radīti miesas bojājumi, ir jāuzskata par ietilpstošu šajā nelaimes gadījumā.


Slovākijas likums par Covid19 vaučeriem nepamatoti aizskāra pasažieru tiesības

2023.gada 8. jūnijā lietā C‑540/21 Eiropas Komisija pret Slovākiju par Covid-19 vaučeru likumu.

Kategorijas: Valsts pienākumu neizpilde – Kompleksie ceļojumi un saistīti ceļojumu pakalpojumi – Direktīva (ES) 2015/2302 – 12. panta 2.–4. punkts – Kompleksā ceļojuma līguma izbeigšana – Nenovēršami un ārkārtas apstākļi – Covid‑19 pandēmija – Attiecīgā ceļotāja veikto maksājumu saistībā ar komplekso pakalpojumu atmaksāšana – Atmaksāšana naudas summas veidā vai alternatīva kompleksā ceļojuma veidā – Pienākums atmaksāt pasažierim ne vēlāk kā 14 dienas pēc attiecīgā līguma izbeigšanas – Pagaidu atkāpe no šā pienākuma

Situācija: Slovākijas likumā paredzēts atbrīvot komplekso ceļojumu organizatorus no to atmaksas (naudas atgriešanas tūristiem) pienākuma pat uz 18 mēnešiem. Likums nav veidots tā, lai tā sekas ierobežotu, tās attiecinot uz Covid19 laikposmu, kas nepieciešams, lai novērstu grūtības, bet ir daudz nelabvēlīgāks pret tūristiem.

Secinājums: ar Likumu Nr. 170/2018 Rec. par kompleksiem ceļojumiem, saistītiem tūrisma pakalpojumiem un konkrētiem nosacījumiem tūrisma darbībai, Slovākijas Republika nav izpildījusi pienākumu, kas paredzēts ES Direktīvas 2015/2302 par kompleksiem ceļojumiem un saistītiem ceļojumu pakalpojumiem, 12. panta 2. punkta 3. apakšpunkta b) punktā un 4. punktā, lasot tos kopsakarā ar Direktīvas 2015/2302 4. pantu.


Pilota nāve naktī pirms lidojuma neattaisno reisa neizpildi

2023.gada gada 11. maijā lietā C‑156/22 līdz C‑158/22 TAP Portugal pret flightright GmbH, Myflyright

Kategorijas: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Gaisa transports – Regula (EK) Nr. 261/2004 – Kompensācija aviopasažieriem lidojuma atcelšanas gadījumā – 5. panta 3. punkts – Atbrīvojums no kompensācijas izmaksāšanas pienākuma – Jēdziens “ārkārtēji apstākļi” – Lidojumam būtiska apkalpes locekļa neparedzēta prombūtne slimības vai nāves dēļ

Situācija: plkst. 4.15 otrais pilots, kam bija jāveic attiecīgais lidojums, tika atrasts miris viesnīcas gultā. Visa apkalpe, kuru šokēja šis notikums, paziņoja, ka nespēj lidot. Tā kā ārpus TAP bāzes nebija pieejams neviens aizvietojošais darbinieks, lidojums plkst. 6.05 tika atcelts. Pēc tam plkst. 11.25 aizstājošā apkalpe devās no Lisabonas uz Štutgarti un ieradās tur plkst. 15.20. Pēc tam pasažieri tika nogādāti Lisabonā ar aizstājošo reisu, kas bija plānots plkst. 16.40. TAP atteicās maksāt kompensācijas par aizkavējušos reisu.

Secinājums: būtiska apkalpes locekļa negaidīta prombūtne slimības vai nāves dēļ, kas notikusi neilgi pirms paredzētās šī lidojuma izlidošanas, neietilpst jēdzienā “ārkārtēji apstākļi” šīs tiesību normas izpratnē.

Eiropas Savienības Tiesas spriedumi aviopasažieru lietās 2022

Eiropas Savienības Tiesas spriedumi aviopasažieru lietās 2021

C‑592/20, NT un citi pret British Airways plc.


Eiropas Savienības Tiesas spriedumi aviopasažieru lietās 2020

2020.gada 12. novembrī – spriedums lietā C‑367/20: SP pret KLM Royal Dutch Airlines


Eiropas Savienības Tiesas spriedumi aviopasažieru lietās 2019

C-502/18, CS and Others v České aerolinie a.s

C‑501/17, Germanwings GmbH pret Wolfgang Pauels,


Eiropas Savienības Tiesas spriedumi aviopasažieru lietās 2018

C-195/17, C-197/17 to C 203/17, C-226/17,
C-228/17, C-254/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17 to C-286/17 un
C-290/17 līdz C-292/17
Helga Krüsemann and Others v TUIfly GmbH

C‑537/17, Claudia Wegener v Royal Air Maroc SA


Eiropas Savienības Tiesas spriedumi aviopasažieru lietās 2015

C‑257/14, Corina van der Lans v Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV,


Eiropas Savienības Tiesas spriedumi aviopasažieru lietās 2014

C‑452/13, Germanwings GmbH v Ronny Henning.

C‑394/14, Sandy Siewert and Others v Condor Flugdienst GmbH.


Eiropas Savienības Tiesas spriedumi aviopasažieru lietās 2008

C-549/07, Friederike Wallentin-Hermann v Alitalia – Linee Aeree Italiane SpA.

C-173/07, Emirates Airlines — Direktion für Deutschland pret Diether Schenkel .

Eiropas Savienības Tiesas spriedumi aviopasažieru lietās 2005

2005. gada 8. septembris, ģenerāladvokāta secinājumi C‑344/04