Tūrisma pakalpojumu sniedzēju reģistrācija un licencēšana

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) reģistrē tūrisma pakalpojumu sniedzējus – tūrisma aģentus, tūrisma operatorus un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējus.

Izvēloties ceļojumus, lidojumiem.lv iesaka pārbaudīt savu aģentu vai operatoru šajā datubāzē!

Šie ieraksti tiek veikti Tūrisma pakalpojumu sniedzēju datubāzē.

Šādas reģistrācijas nolūks ir skaidrs – uzlabot un pilnveidot patērētāju tiesības un aizsardzības mehānismus kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu jomā.

Šāda reģistrācija dod iespēju arī pārraudzīt tos tirgus dalībniekus, kas sniedz pakalpojumus šajā jomā.

PTAC izsniedz, groza vai anulē speciālo atļauju (licenci) kompleksu tūrisma pakalpojumu sniedzējiem – tūrisma operatoriem un tūrisma aģentiem.

Izsniegtā licence ir uz nenoteiktu laiku, bet tās darbības laikā ir jāizpilda noteiktie kritēriji.


Lidojumiem.lv saviem klientiem – tūrisma operatoriem, aģentiem un pakalpojumu sniedzējiem palīdz nodrošināt savas darbības juridisko pusi.


e-pasts saziņai: info@lidojumiem.lv