Tag: lidmašīna

  • Atņemta lidmašīna, tās zudums un apdrošināšana

    Atņemta lidmašīna, tās zudums un apdrošināšana

    Vai Krievijas Federācijā pārņemtās lidmašīnas zaudējums ir apdrošinātāja kompensējams zaudējums kā apdrošināšanas polises riska segums? Apdrošināšanas terminu interpretācija lidmašīnu biznesā Strīdā starp aviokompāniju, kurai atņemta lidmašīna un apdrošinātājiem, tiesa sniegusi savu redzējumu par apdrošinātāja atbildību: šis nav uzskatāms par “physical loss or damage” (fizisks zudums vai bojājums) gadījumu. Tiek ziņots, ka Floridas apelācijas instances tiesa…