Kad var nereģistrēties PTAC tūrisma pakalpojumu datubāzē


Jau rakstījām, ka tūrisma aģentiem un operatoriem ir pienākums reģistrēties PTAC, lai saņemtu speciālo licenci.

PTAC datubāzē nav jāreģistrējas un nav jāsaņem speciālā atļauja jeb licence, ja kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzējs atbilst šādām pazīmēm:

  1. sniedz īstermiņa tūrisma pakalpojumus;
  2. tūrisma pakalpojumus sniedz tikai atsevišķos gadījumos, bez peļņas gūšanas nolūka un tikai ierobežotai ceļotāju grupai;
  3. sniedz pakalpojumus pamatojoties uz vispārēju līgumu par darījumu braucienu rīkošanu.

Īstermiņa tūrisma pakalpojums būs tāds, kas aptver mazāku laikposmu nekā 24 stundas. Šis kritērijs vairs nav aktuāls, ja tajos iekļauta naktsmītne.

Otrajā gadījumā primāri aplūkojamas situācijas, kad ģimenes vai radinieku lokā tiek sarīkots brīvdienu izbrauciens. Visi iesaistītie sedz daļu izmaksu, un organizators no pasākuma neiziet ar peļņu (vai vismaz tāds nolūks nav bijis).

Trešais kritērijs atšķir biznesa braucienu no tūrisma brauciena, kurš pēc savas būtības parasti būs izklaidējošs (primāri).


Šie kritēriji ne katrā situācijā būs viennozīmīgi, tāpēc lidojumiem.lv profesionālā jurista konsultācija var palīdzēt noorientēties tūrisma pakalpojumu licencēšanas un reģistrēšanas izņēmumos


e-pasts saziņai: info@lidojumiem.lv