Pilotu un stjuartu tiesības


Latvijas Republikas likumi pilotu un stjuartu tiesībām

Piloti un stjuarti vispirms ir tādi paši darbinieki jeb darba ņēmēji, kā nodarbinātie citās profesijās. Kuru tiesības aizsargā Darba likums. Tāpat arī piloti un stjuarti var apvienoties arodbiedrībās, viņu tiesības aizsargā trauksmes celšanas (whistleblowing) normatīvi. Tiesības uz pensiju, jebkura veida sociālo aizsardzību un darba strīdu izskatīšanu.

Eiropas Savienības tiesības aviācijas personālam

Eiropas Savienībā ir izstrādāti vairāki normatīvi, lai aizsargātu lidojumus apkalpojošo personālu. Angļu valodā šo darbinieku kategoriju dēvē par “AirCrew”.

ES regulējuma sfēras

2012. gada 8. aprīļa ES regula nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras attiecībā uz civilās aviācijas gaisa kuģu apkalpi.

2015. gada 20. februāra ES regula nosaka tehniskās prasības un administratīvās procedūras saistībā ar gaisa satiksmes vadības dispečeru licencēm un sertifikātiem.

2018. gada 4. jūlija regula paredz kopīgus noteikumus civilās aviācijas jomā un izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru (“EASA”).


ARKA Group SIA © 2022