Kompleksie ceļojumi, saistīti ceļojumu pakalpojumi

Tūrisma pakalpojumu sniegšana

Kompleksie ceļojumi un saistīti ceļojumu pakalpojumi ir Ministru kabineta definēti pakalpojumu veidi.

Tūrisma nozarē ir daudz un dažādu likumu, noteikumu, reglamentu. Ceļotāju tiesības nebeidzas ar aviopasažieru tiesībām.

Tūrisma jomā ir jāņem vērā gan speciālie noteikumi par tūrisma pakalpojumu sniegšanu, gan patērētāju tiesību aizsardzības noteikumi.

Jaunie noteikumi tūrisma nozarē

Kopš 2018.gada ir spēkā jauni noteikumi, kas aizstāj 2010.gadā pieņemtos noteikumus. Jaunie noteikumi paredz, ka tūrisma pakalpojumu sniegšanai ir nepieciešams saņemt valsts izdotu licenci.

Ja vēlaties saņemt profesionālos pakalpojumus tūrisma aģenta, tūroperatora, vai saistīto pakalpojumu sniedzēja reģistrācijai un darbības nodrošināšanai, sazinieties ar lidojumiem.lv.

E-pasts saziņai: info@lidojumiem.lv


Izsniegto licenču skaits

2018.gadā Latvijas Republikā izsniegtas 44 licences, bet 2019. gadā jau 274 licences. Savukārt 2020.gadā ir informācija par 27 licencēm. Šādas licences ir pienākums saņemt gan lielākajām aģentūrām, gan vietēja mēroga tūrisma pakalpojumu sniedzējiem.


Saskaņā ar Valsts valodas likuma prasībām, visi reģistrācijai iesniedzamie dokumenti ir jānoformē latviešu valodā. Pieredze tūrisma jomā un ārvalstu klientu pakalpošanā angļu, krievu un franču valodā ir lidojumiem.lv lielākā priekšrocība.