Mouzenidis maksātnespēja – jurista padomi


Maksātnespējas procesa pasludināšana Mouzenidis Travel-Riga SIA ir pārsteigums, ņemot vērā valdības sniegtos valsts atbalstus pandēmijas laikā. Vienlaikus ir saprotams, ka ikdienas izdevumi var pārsniegt valsts atbalsta apmērus un ilgstoša neskaidrība pie papildus negatīvajiem faktoriem var uzkrāties.

Sazinieties ar mums pa epastu info@lidojumiem.lv lai uzzinātu par iespējām saņemt profesionālus juridiskos pakalpojumus saistībā ar jūsu individuālo situāciju tūrisma operatora maksātnespējas gadījumā

Ko nozīmē maksātnespēja?

Maksātnespējas likums definē salīdzinoši vienkāršas maksātnespējas pazīmes. Piemēram, starp pazīmēm ir parāda kopsumma 4268 euro apmērā, vai saistību neizpilde ilgāk par diviem mēnešiem.

Saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta datubāzēm, Mouzenidis sākušies nodokļu parādi no 26.07.2021. Uz šo brīdi, kad nesen ir pasludināts maksātnespējas process, nodokļu parāds pārsniedz 26 tūkstošus euro.

Šādā situācijā vēršanās ar maksātnespējas pieteikumu ir loģisks un, iespējams, vairākos aspektos pareizs solis.

Šis process plašākai sabiedrībai apstiprina, ka uzņēmuma parādi ir lielāki, nekā tas spēj pārskatāmajā nākotnē nopelnīt un samaksāt saviem kreditoriem, piemēram, citiem tūroperatoriem, aģentiem, apakšuzņēmējiem, transporta firmām, gidiem, viesnīcām, kā arī acīmredzot nespēj atmaksāt tūristiem pilnā apmērā visus viņu iemaksātos avansus, ja tādi bijuši).

Ko darīt, ja Mouzenidis palika parādā?

Līdz ar maksātnespējas procesa pasludināšanas datumu Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa ir devusi zaļo gaismu kreditoru prasījumu pieteikšanai.

Tas ir, visi, kam konkrētā firma palika parādā, var pieteikties sava parāda atgūšanai.

Nokavējot pieteikšanās termiņu vai nepiesakoties vispār, attiecīgais parāds tiktu uzdāvināts vai nu pašam maksātnespējīgajam uzņēmumam, vai citiem kreditoriem. Pieņemot, ka SIA “Mouzenidis Travel-Riga” varētu būt kāda manta, ko pārdot, vai kādi vēl atgūstami naudas uzkrājumi, katrs pieteicies kreditors uz atbilstošu daļu no savas pilnās parāda summas.

Piemēram, ja SIA “Mouzenidis Travel-Riga” jums ir parādā 1000 eiro, tad:

a) nepiesakoties vispār, jūs 100% zaudēsiet šo summu

(bilance EUR -1000);

b) piesakoties, jūs būsiet iztērējis resursus pieteikuma sagatavošanai,

ir divi pamatscenāriji:

(i) vēl aizvien varat par 100% zaudēt šo summu, paliekot ar bilanci EUR -1100 (nominālie pasta izdevumi un jurista pakalpojumi).

(ii) sākotnēji varat nonākt tajā pašā nominālajā EUR -1100 , bet vēlāk cerēt kaut vai uz nelielu daļu, teiksim 30% apmērā. Procesa beigās jūsu bilance tad būtu EUR -800 (atgūstot 30%, tie būtu EUR 300).

Kas notiks ar Mouzenidis tūrisma licenci?

SIA “Mouzenidis Travel-Riga” Tūrisma operatora licences darbība apturēta. Kā to nosaka PTAC 09.07.2021. lēmums Nr. T-2021-52.

Uzņēmumu Reģistra datos redzams, ka Mouzenidis uzņēmums faktiski nemaz nepieder Grieķijas īpašniekiem, bet fiziskai personai no Latvijas. Šis maksātnespējas process liegs SIA “Mouzenidis Travel-Riga” amatpersonām tuvāko 5 gadu laikā atvērt jaunu tūrisma aģentūru vai saņemt tūrisma operatora licenci.

Nav aizliegts citām personām izmantot Mouzenidis preču zīmi, saņemot licenci tās izmantošanai no tās īpašnieka ΜΠΟΡΙΣ ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ un izveidojot jaunu uzņēmumu, pieteikties PTAC.

Cits jautājums, ka patērētāji varētu būt zaudējuši daļu uzticamības šim zīmolam, bet formāli tomēr tas netraucētu vismaz pretendēt uz tūrisma licenci.

Vai maksātnespēja ir vienīgā izeja?

Saistībā ar tūrisma operatoriem piemērojamiem noteikumiem, pieredzējis tūrisma jurists var palīdzēt atgūt pēc iespējas lielāku daļu no parāda.

Atkarībā no jūsu attiecībām pret šo tūrisma operatoru, var atšķirties ejamais ceļš. Tas ir, ne visiem piemērojams viens tas pats risinājums. Jurista ieteikums ir vienmēr ievērot maksātnespējas procesa termiņus un prasības.


Prezidenta nozīme

Kā gada pirmajā pusē ziņoja plašsaziņas līdzekļi, Mouzenidis Travel prezidents Boriss Muzenidis pēc saslimšanas ar Covid-19 komandējuma laikā uz Maskavu piedzīvoja komplikācijas. Pēc ievietošanas slimnīcā viņš tā arī nespēja atkopties.

Diemžēl bez prezidenta entuziasma uzņēmums izrādījās nemotivēts pārvarēt grūtības.


Lai gan uzņēmums ir viens no Krievijas lielākajiem tūroperatoriem, tomēr šajā jurisdikcijā tik drastiski lēmumi kā maksātnespēja nav pieņemti.