Gaidāms jauns tūristu un īstermiņa mītņu īres regulējums

Lai veicinātu Latvijas tūrisma biznesa attīstību un iespēju izmantot visus AirBnB un tamlīdzīgo moderno platformu piedāvājumus, Ministru Kabinetā ir pieņemts būtisks lēmums.

Gaidām uzlabojumus 2025.gadā

MK ir uzdevusi Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju līdz 2024. gada 31. decembrim pilnveidot tūrisma nozares tiesisko regulējumu.

Uzdevuma dots, lai nodrošinātu dzīvojamo telpu īstermiņa īres darījuma tūrisma vajadzībām skaidru un nepārprotamu tiesisku nošķiršanu no dzīvojamās telpas īres darījuma.

Daļa no uzdevuma adresēta arī pašvaldībām līdzīgajam izstrādājumam – pilsētu asociācijai:

“Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Finanšu ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un biedrību Latvijas Lielo pilsētu asociācija līdz 2024. gada 31. decembrim iesniegt izskatīšanai Ministru kabineta sēdē normatīvo aktu grozījumu projektu, paredzot deleģējošās normas, lai nodrošinātu pašvaldību rīcības brīvību nodevu vai ēnu ekonomiku mazinošu pasākumu ieviešanai”

Informatīvais ziņojums “Par tūristu mītņu un īstermiņa mītņu īres regulējumu”

Ekonomikas ministrijas pētījumi

Ekonomikas ministrija ir primāri atbildīgā par tūrisma nozares virzīšanu.

EM informatīvajā ziņojumā ir izpētīti Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes dati tūristu izmitināšanā mītnēs, kas īstermiņā tiek izīrētas tūristiem.

Pārsteidzoši secināts, ka pastāv salīdzinoši augsts nelegālās uzņēmējdarbības – ēnu ekonomikas īpatsvars, kas būtiski sekmē negodīgu komercpraksi un kropļo tirgu (cenu dempings).

EM pētījusi īstermiņa mītņu īres darījumu noslēgšanas tīmekļvietnes un tiešsaistes platformās, atrodot tādas kā www.ss.com, www.facebook.com, “AirBnB”, “Booking.com”, “Expedia”, “Tripadvisor”.

Statistikas dati uzrādījuši, ka nereģistrēto tūristu mītņu skaits sasniedz līdz pat 40% no kopējā tūristu mītņu tirgus Latvijā.

2021. gadā īstermiņa tūristu mītnēs, kas tika rezervētas tiešsaistes platformās, tūristi pavadīja 700,9 tūkstošus nakšu, tajā skaitā:

 • 42,7% Rīgā,
 • 26,8% Kurzemē,
 • 17,8%, – Pierīgā,
 • 6,7% – Vidzemē,
 • 4,1% – Latgalē,
 • 2% Zemgalē.

Nereģistrēto mītņu čempioni EM nominācijā ir Rīga un Liepāja.

Īstermiņa mītnes un Latvijas Tūrisma likums

Īstermiņa mītnes nav reglamentētas Tūrisma likumā.

Arī Eiropas Savienībā nav izstrādāts vienots regulējums īstermiņa mītņu īrei.

2019. gadā ES Padome ir secinājusi, ka šo jautājumu vajag sakārtot. Galvenā būtība šai iniciatīvai ir palīdzēt nodokļu maksātājiem savas nodokļu saistības izpildīt efektīvi un ar minimālām pūlēm.

Tāpat mērķi ir:

 • aizsargāt tūristus,
 • gādāt par sabiedrisko drošību,
 • apkarot izvairīšanos no nodokļiem,
 • uzturēt vienlīdzīgus konkurences apstākļus,
 • aizsargāt sabiedrības veselību,
 • gādāt par pārtikas drošumu,
 • novērst lētu mājokļu deficītu.


Ievietots

iekšā

autors

Birka: