Covid un pasažieru kompensācijas

Kuru reisu atcelšana rada tiesības uz kompensāciju pēc ES regulas?


Uz valsts robežām noteiktie ierobežojumi var radīt nepārvaramu šķērsli saistību izpildīšanai vispār (pasažieru pārvadājumos) vai, piemēram, apgrūtināt saistību izpildīšanu noteiktos termiņos, jo robežu šķērsošana notiek daudz lēnāk.

Noteiktie ierobežojumi var būt un var nebūt nepārvarama vara, jo nozīme ir konkrētas lietas apstākļiem.

Ja pirms ārkārtējās situācijas izsludināšanas nodibinātās saistībās šādi ierobežojumi būtu uzskatāmi par tādiem, kurus nevarēja paredzēt, tad saistībās, kas nodibinātas ārkārtējās situācijas laikā vai pēc tās, šādi ierobežojumi bija sagaidāmi un vēlāk arī zināmi.


Ievietots

iekšā

autors