2021.gada ārkārtas stāvokļa beigas tuvojas


28. februārī beigsies vēl 2021.gada rudenī uzsāktais ārkārtas stāvoklis, kura saturs grozīts 19 reizes.

Tikai viens etaps beidzies

Ar secinājumiem par šo beigu ietekmi gan uzmanīgi! Valdības izveidotais sarežģītais regulējums paredz 3 līmeņu pasākumus:

  1. MK rīkojums “par ārkārtas situācijas izsludināšanu” (uz noteiktu laiku)
  2. MK noteikumi “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (bez skaidra beigu punkta)
  3. Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likums (bez skaidra beigu punkta)

Ar 28.februāri izbeigsies tikai 1. līmeņa ierobežojumi (kas noteikti MK rīkojumā), daudzi no kuriem ir dublēti otrā līmeņa dokumentā (MK noteikumos). Tāpēc, aizmirstot ārkārtas stāvokli, jāatceras par “parastajiem” drošības pasākumiem, ar kuriem varētu būt jādzīvo tik ilgi, kamēr valdība neizdomās citādāk.

Kas būs no 1.marta?

Saskaņā ar MK nolemto, no 2022.gada 1. marta ieceļošanai Latvijā paliek spēkā papildus prasība. Pirmkārt, tas vēl aizvien ir sadarbspējīgais Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Kā alternatīva sertifikātam ir negatīvs Covid-19 testa rezultāts.

Kas ar pašizolāciju un “muitas deklarāciju”?

Šķērsojot robežu vairs nav nepieciešamas “muitas deklarācijas” par savu veselības stāvokli, ir atcelta prasība pildīt covidpass.lv.

Prasība pēc ieceļošanas Latvijā ievērot pašizolāciju ir atcelta no 16. februāra.

Ja testa nav?

Oficiālajā komunikācijā tiek uzsvērts, ka nespējot uzrādīt derīgu sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu vai negatīvu Covid-19 testa rezultātu (PĶR vai antigēna), pārvadātājs būs tiesīgs atteikt iekāpšanu transportlīdzeklī.

Tātad pārvadātājam nav pienākums atteikt iekāpšanu (un pārvadāšanu), bet gan tikai opcija to darīt. Vienlaikus, lai lieki neriskētu, lidojumiem.lv iesaka ne tikai paļauties uz aviokompāniju vai autobusu firmu telefoniskām konsultācijām, kuras sola noteiktā maršrutā nodrošināt pārvadāšanu, bet tomēr pēc iespējas nodrošināties ar negatīvu testa rezultātu apliecinājumu.

Strīda gadījumā lidostā atsaukšanās uz sarunu pa telefonu var kalpot tikai kā arguments, bet ne kā juridisks pamatojums.